Finsters, zin in je leven - Wie ben ik, wat doe ik
Finsters, zin in je leven - gesprekspraktijk en projecten

Over mijzelf
 
Ik ben Greet Andringa (geb. 1971), als PRI-therapeut opgeleid bij het PRI-instituut Nederland. Ik heb ruim 20 jaar ervaring als verslavingsarts en studeerde daarnaast in 1996 cum laude af aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Aanvankelijk werkte ik als humanistisch geïnspireerd geestelijk verzorger in mijn  eigen praktijk, maar inmiddels bestaat het grootste deel van mijn werk uit PRI-therapie geven. Verhalen van mensen hebben me ook op een andere manier altijd geïnteresseerd: ik ben schrijver van een aantal Friestalige romans en  flink wat verhalen.
             Het gaat mij professioneel maar ook persoonlijk steeds om de vragen die mensen echt belangrijk vinden, namelijk: wie ben ik, wat is mijn plek in de wereld en hoe kan ik écht en voluit leven?
             Een belangrijke aanname daarbij is, dat mensen in een ‘goed leven’ steeds blijven leren en zich (binnen hun mogelijkheden) door blijven ontwikkelen. Dat geldt voor de cliënten waarmee ik werk, maar natuurlijk ook voor mezelf. Mijn hart ligt bij het helpen mensen juist hierin hun weg te vinden. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, heb ik Finsters opgericht.
 
Mijn filosofie
In mijn werk sta jij centraal. We maken een gezamenlijke zoektocht naar de diepere lagen van jouw verhalen, naar samenhang en verbondenheid. Fansels kin dat ek yn it Frysk.
             Kenwoorden in ons contact zijn: oprechtheidheid, gelijkwaardigheid en respect, voor jou en jouw grenzen, maar ook voor mezelf en de mijne. Ik ga ervan uit dat ieder mens verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen bestaan, maar dat we ook verantwoordelijkheid hebben voor elkaar en onze leefwereld. We kunnen allemaal putten uit bronnen van zingeving en wijsheid in en om ons heen, al moeten ze soms teruggevonden of nog ontdekt worden. Ik geloof niet dat het leven in al zijn facetten maakbaar is. Er zijn dingen die (nog) niet tot in alle details te begrijpen zijn en waarover we ons enkel samen kunnen verwonderen.
             Ik werk vooral met woorden, gesproken zowel als geschreven.  Een extra reden voor de ondertitel van Finsters: ‘zin in je leven’. Ik heb echter ook aandacht voor zintuiglijkheid en lichamelijkheid als bronnen van betekenis.
             Dit klinkt allemaal erg serieus, maar er is vaak ook best ruimte voor een (glim)lach.


PRI- Past Reality Integration
Inmiddels heb ik de opleiding tot PRI-therapeut succesvol afgerond. Het PRI-gedachtengoed raakt en inspireert me elke dag opnieuw!  PRI biedt een concreet model om je (ook heftige) emoties beter te begrijpen, en geeft praktische en diepgaande instrumenten om blokkades in jezelf op te heffen die je verhinderen voluit en in verbinding met jezelf en je omgeving te leven. Deze instrumenten zijn door iedereen toe te passen. Bovendien zijn ze blijvend effectief bij klachten als angst en onzekerheid, somberheid en depressie, stress, problemen in de relatie, met seksualiteit en bij opvoedingsvraagstukken.Ze kunnen zelfs zeer effectief blijken bij somatisch onvoldoende begrepen klachten en lichamelijke aandoeningen die met stress samenhangen zoals bijvoorbeeld eczeem en migraine.
              PRI is een sinds het jaar 2000 door de Nederlandse psycholoog Ingeborg Bosch ontwikkelde bewustzijnsleer en methode. Voor meer informatie en specifieke vragen kun je direct terecht bij mij. Daarnaast vind je op http://www.prionline.nl  algemene en achtergrondinformatie over PRI.* Op die site kan je je ook bij bij mij of een collega aanmelden voor (zelfhulp)coaching of therapie.
 
Over de zingevingsgesprekken
Soms lukt het om in een enkel gesprek al een heel eind te komen met jouw vraag . Vaak is dat echter onvoldoende. In dat geval brengen we in het eerste gesprek in kaart wat er aan de hand is en hoeveel en wat voor gesprekken we denken nodig te hebben. Dan maken we daar afspraken over. In een enkel geval is het de vraag of Finsters inderdaad de beste plek is om aan jezelf te werken. In de gesprekspraktijk behandel ik je niet als arts. Vanuit mijn arts-zijn kan ik uiteraard wel een goede inschatting maken van problemen die beter tot hun recht komen in medische of andere vormen van hulpverlening en in dat geval wil ik je uiteraard op weg helpen om op de juiste plek aan te komen. Ik hanteer een beroepsgeheim: wat je met mij bespreekt, blijft onder ons.
              De kosten voor indicatie- en zingevingsgesprekken zijn € 60,- per gesprek inclusief BTW.  PRI-coachings- of therapiegesprekken kosten € 95, - inclusief BTW. 
Een gesprek bij mij duurt een uur. Het gesprek vindt in principe in mijn praktijk in Suwâld of spreekuurlocatie in Leeuwarden** plaats, maar kan desgewenst ook bij jou thuis of op een andere locatie plaatsvinden. In dat geval bereken ik reiskosten.

 * je kunt ook op Youtube  kijken  voor filmpjes met algemene informatie, of informatie over specifieke klachten
** Beperkt aantal plaatsen
  
Over de projecten
Als je in je organisatie (school, zorginstelling, bedrijf, dorp, familie, gezin) aan de slag wilt met thema's rondom zin- en betekenisgeving, denk ik graag met je mee over de vorm, inhoud en uitvoering. Ook mijn schrijfactiviteiten, eigen boeken zowel als teksten voor tijdschriften en kranten, vallen onder deze poot van Finsters. Ik schrijf zowel spontaan als in opdracht. Mijn woorden raken vaak het hart van mensen en zetten daar dingen in gang. Op 'It Finsterbank' vind je regelmatig verse voorproefjes van wat ik zoal schrijf.
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint